Noen av våre referenser

Heimevernet

Flyt IT er en stolt leverandør til Forsvaret - Heimevernet. I 2021 leverte Flyt IT en app for utførelse av grensekontroll fra Sverige inn til Norge i forbindelse med Covid-19.

Avisomo

Flyt IT utvikler kjerneløsningene til Avisomo, som effektiviserer deres vertikale landbruksmetoder. Vårt arbeid støtter Avisomos nylige avtale med Coop Norge, og bidrar til å fremme bærekraftig landbruk.

SmartGIS

Sammen med SmartGIS AS har vi utviklet et web-basert system for tilstandskontroll på stolper.

Huddly

Flyt har laget en integrasjonsløsning mellom Huddly's ERP system, nettbutikk, økonomisystem og produsent for kostnadseffektiv ordreflyt.

Omhu

På oppdrag fra Weisstech har vi utarbeidet en web-basert løsning for helse- og velferdssektoren. Løsningen er optimalisert for nettbrett og effektiv rapportering ute i felt.

HRA

I samarbeid med HRA har vi utarbeidet helt nye nettsider basert på Episerver med en selvbetjeningsportal for innbyggerne i Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole.

Dokflyt

Dokumentajon for fremtiden. Dokflyt leverer elektronisk dokumentflyt mellom saksbehandlere og montører for flere bransjer, samt andre spennende produkter og digitale verktøy.

Hapro

Flyt har på oppdrag fra Hapro Electronics utført flere effektiviseringsprosjekter innen ordreflyt, spedisjon og logistikk.