Hapro Electronics

Flyt har på oppdrag fra Hapro Electronics utført flere effektiviseringsprosjekter innen ordremottak, spedisjon og logistikk.

"Hapro har jobbet med Flyt IT siden oppstarten av firmaet.
Flyt IT har vært inn på en rekke konsulent oppdrag hos Hapro innen effektivisering av ordreflyt, spedisjonshåndtering, dashboard, web og intranett løsninger.
Flyt IT har gjennom grundig kartlegging av våre behov, ønsker og krav levert oss løsninger som har økt våre effektivitet med flere årsverk.
Gjennom mange år med utviklingsprosjekter i bedrifter innen salg, markedsføring og produksjon sitter Flyt IT på en kompetanse som gjør at de raskt i samarbeid med kunde finner gode og effektive løsninger med et brukergrensesnitt tilpasset dagens forventinger til brukeropplevelse." - Jens Arve Martinsen, Marketing Director ved Hapro Electronics

Besøk gjerne www.hapro.no for å se mer om kunden.


Kartlegging

Vi har utført flere kartlegginger av nåværende arbeidsflyt og kommet med løsningsforslag til forbedringer. Det er deretter gjort interne vurderinger på kost/nytte, og i flere tilfeller har vi kunnet lage løsninger som gir store besparelser.


Ordremottak

Det er utarbeidet API'er slik at Hapro's kunder enkelt kan sende inn bestillinger til Hapro. I denne løsningen ligger det automatisk validering av ordre opp imot speditører, bla. DHL og Fedex, i tillegg til flere andre regler for ordrehåndtering.


Integrasjonsløsninger

Vi har utviklet flere integrasjonsløsninger imot ERP/MPS og kvalitetssystemer.


Partnerportal

Det er blitt utarbeidet en partnerportal for Hapro's kunder hvor kundene bla. kan se ordrestatus, lagerstatus og komponentstatus.