Hapro Electronics

Flyt har på oppdrag fra Hapro Electronics utført flere effektiviseringsprosjekter innen ordremottak, spedisjon og logistikk.


Kartlegging

Vi har utført flere kartlegginger av nåværende arbeidsflyt og kommet med løsningsforslag til forbedringer. Det er deretter gjort interne vurderinger på kost/nytte, og i flere tilfeller har vi kunnet lage løsninger som gir store besparelser.


Ordremottak

Det er utarbeidet API'er slik at Hapro's kunder enkelt kan sende inn bestillinger til Hapro. I denne løsningen ligger det automatisk validering av ordre opp imot speditører, bla. DHL og Fedex, i tillegg til flere andre regler for ordrehåndtering.


Integrasjonsløsninger

Vi har utviklet flere integrasjonsløsninger imot ERP/MPS og kvalitetssystemer.


Partnerportal

Det er blitt utarbeidet en partnerportal for Hapro's kunder hvor kundene bla. kan se ordrestatus, lagerstatus og komponentstatus.