Dokflyt

Dokflyt er et modulbasert system som gir enkel og pedagogisk tilnærming til dokumentasjonsprosessen. Brukeren presenteres skjermbilder som er relevante for den prosessen de jobber med. Datainnsamlingen løses effektivt gjennom elektroniske skjemaer på alle typer mobile enheter, og inkluderer koordinatfesting samt enkel og oversiktlig overføring til kartløsning.

Løsningen benyttes i dag av flere bransjer som blant annet energi, kjøkkenmontering, eiendom og forvaltning.

Besøk gjerne www.dokflyt.no for å se mer om kunden.