SmartGIS

Sammen med SmartGIS AS har vi utviklet et web-basert system for tilstandskontroll på stolper. Vi har utviklet en løsning som tar med seg det solide matematiske og faglige grunnlaget fra SmartGIS inn i en dynamisk løsning som gjør det enkelt for f.eks. kraftselskaper å få full oversikt i 3d kart over sine stolpe- og ledningsnett. Vi jobber i dette prosjektet tett sammen med kunden slik at løpende ønsker og idéer raskt tas inn i utviklingen.

Vi har vært med som tekniske rådgivere og utviklere fra start og er sterkt engasjert i arbeidet som både SmartGIS og produktet utfører for en bransje som påvirker oss alle. Dette er et spennende prosjekt i konstant utvikling som vil gjøre en stor forskjell for både miljø og effektivisering.

Besøk gjerne www.smartgis.no for å se mer om kunden.

"Utrolig heldig å jobbe med et så dyktig, og kompetent team. Flyt IT har stor tverrfaglig kompetanse, som dekker arkitektur, backend og frontend utvikling, webdesign og tilpasning av komplekse kartløsninger." - Kim Arne Boska, daglig leder i SmartGIS AS