Bedre flyt i din digitale hverdag

Noen av våre prosjekter

Hapro

Flyt har på oppdrag fra Hapro Electronics utført flere effektiviseringsprosjekter innen ordreflyt, spedisjon og logistikk.

HRA

I samarbeid med HRA har vi utarbeidet helt nye nettsider basert på Episerver med en selvbetjeningsportal for innbyggerne i Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole.

Omhu

På oppdrag fra Weisstech har vi utarbeidet en web-basert løsning for helse- og velferdssektoren. Løsningen er optimalisert for nettbrett og effektiv rapportering ute i felt.

Huddly

Flyt har laget en integrasjonsløsning mellom Huddly's ERP system, nettbutikk, økonomisystem og produsent for kostnadseffektiv ordreflyt.