Forsvaret - Heimevernet

Flyt IT er en stolt leverandør til Forsvaret - Heimevernet. I 2021 leverte Flyt IT en app for utførelse av grensekontroll fra Sverige inn til Norge i forbindelse med Covid-19.

Appen benyttes av soldater på grenseoverganger mellom Norge og Sverige i Innlandet-fylke hvor det er over 40 grenseoverganger. I appen får man oversikt over de ulike grenseovergangene, når de sist ble kontrollert og hvem sist var der.

Ved innreise til Norge blir antall passerende, bortviste osv. registrert i appen. Ved endt vakt blir disse dataene benyttet til å skape en standard rapport (Word, PDF) som oversendes aktuelle etater.

Samtidig gir en slik datafangst direkte fra felt en tidsriktig oversikt og situasjonsforståelse for de som leder operasjonen sentralt. Med et eget dashboard som viser alle patruljene og grensenes status til enhver tid, får støttepersonell raskt en felles forståelse av situasjonen og kan gjøre faktabaserte beslutninger basert på fersk informasjon.

Appens brukervennlige grensesnitt gjorde at den raskt ble tatt i bruk. Effekten av appen ble blant annet mer hviletid for de på patrulje, høyere kvalitet på rapporter, bedre disponering av ressurser og en bedre situasjonsforståelse for ledelsen.

Klikk her for å lese en fin artikkel om prosjektet på forsvarets sider.


"...kvaliteten på rapportene ble betraktelig bedre etter at Systemet [appen] ble tatt i bruk" - Trygve Ulset, Innlandet Politidistrikt

 

"Tilbakemelding fra patruljefører, OPS og troppssjefer er gode. Rapporteringsverktøyet er godt, brukervennlig, nyttig og trenger ikke grundig opplæring." - Kapt. Per Gunnar Hagelien, Sjef Oppland UTR