Hadeland og Ringerike Avfallsselskap

På oppdrag fra HRA har vi i tett samarbeid med dem utviklet nye nettsider basert på Episerver CMS. Nettstedet er laget etter universell utforming, med et rent og moderne design for å gjenspeile HRA som bedrift og tjenestetilbyder. HRA er et interkommunalt avfallsselskap som betjener omtrent 66 000 innbyggerne i kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. For å gi mest mulig kontroll og innsikt i egen renovasjon til disse innbyggerne, har vi utviklet en selvbetjeningsportal hvor innbyggerne selv kan logge seg inn med ID-porten (gir mulighet for BankID, MinID, mm.). og foreta endringer og forespørsler. Nettstedet har i tillegg til oversiktlig informasjon om HRA og deres tjenestetilbud, en oversiktlig tømmekalender og en integrasjon mot sortere.no.

Vi har også utviklet en app for Android/iOS for å gi innbyggerne oversikt over tømmedager for sin adresse, lettvinn informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjoner, og en litt forenklet selvbetjeningsportal som gjenspeiler funksjonaliteten på nettsiden. Appen benytter seg av push-meldinger for varsling av tømmedager (hvis ønskelig), og gir også driftsvarslinger fra nettsiden.

Besøk gjerne www.hra.no for å se mer om kunden.