Våre tjenester

Som et konsulentselskap bistår vi med å kartlegge kunden sine ønsker og behov for en digital løsning. I samarbeid med kunden utvikler og tester vi løsninger som skaper bedre arbeidsflyt i kundens arbeidshverdag. Når løsningen er i drift kan vi ta ansvar for videre drift og vedlikehold.

 

Utvikling

Vi utvikler alt fra mobil-apper, web-applikasjoner og integrasjonsløsninger. Det er kundens behov som i stor grad vil styre hvilke teknologier og plattformer som benyttes. Dette er noe som gjerne avdekkes i et forprosjekt. Ingen prosjekter er like.

Flyt har opparbeidet seg en bred erfaring med ulike teknologier og løsninger. Noen kunder har eksisterende IT-systemer som de vil skal snakke med andre systemer (integrasjonsløsning), eller vise informasjon til ansatte som er ute i felt (mobilapper), mens andre kunder har behov for et helt nytt system.

Flyt kan tilby skreddersydde integrasjonsløsninger for renovasjonsbransjen, og har god erfaring med dette. Klikk her for å lese mer.

 

Prosjektledelse

Det er viktig å ha god kontroll på prosjektet og løsningen som utvikles. Både på det funksjonelle som utvikles men også på ressursbruk og fremdrift. Flyt har PRINCE2®-sertifiserte prosjektledere som sørger for at prosjektene kontrolleres etter internasjonalt anerkjente metoder. Dette gir både oss og deg den oversikten som er nødvendig for at prosjekter gjennomføres med kvalitet og forutsigbarhet.

 

Drift og vedlikehold

En løsning må også driftes og vedlikeholdes. Det kan være endringer og oppdateringer som må utføres etter at løsningen er ferdig utviklet. Flyt kan være driftsleverandør for løsninger utviklet av Flyt.