Weisstech / Omhu

På oppdrag fra Weisstech har vi utarbeidet en web-basert løsning for helse- og velferdssektoren. Løsningen er optimalisert for nettbrett og tilpasset bruksmønstre og arbeidsrutiner uthentet fra ulike sluttbrukere i samarbeid med kunden. OMHU-verktøyet er laget for å erstatte dagens papirbaserte løsninger for rapportering og oppfølging ute i felt, og skal lette hverdagen for både tjenesteytere og tjenestemottakere i ulike tilrettelagte helsetjenester. Gjennom planleggingsverktøy, samlet informasjon og fildeling leverer løsningen den nødvendige funksjonaliteten for å oppnå dette - på en sikker og intuitiv måte.

Dette er et dynamisk prosjekt under konstant utvikling, og ny funksjonalitet blir fortløpende lagt til løsningen.  

"Vi i WeissTech har hatt et nært og godt samarbeid med FlytIT fra selskapet vårt ble etablert og gjennom hele produktutviklingen av fagsystemet vårt Omhu. De har vært lydhøre og løsningsorienterte fra dag én og bidratt med utvikling i både frontend og backend. Dette har hatt stor betydning for at løsningen vår har kommet til live og nå er ute i salg og drift hos et stadig økende antall leverandører av helse og omsorgstjenester. FlytIT er en seriøs og handlekraftig leverandør som jeg anbefaler på det sterkeste. De er et godt team som har god prosjektstruktur og jobber på spreng for at utviklingen skjer i henhold til behovet fra oppdragsgiver." - Philip Andreas Aspholt-Weisser, Gründer og operativ leder, WeissTech AS.


Besøk gjerne www.omhuapp.no for å se mer om kunden.