Weisstech / Omhu

På oppdrag fra Weisstech har vi utarbeidet en web-basert løsning for helse- og velferdssektoren. Løsningen er optimalisert for nettbrett og tilpasset bruksmønstre og arbeidsrutiner uthentet fra ulike sluttbrukere i samarbeid med kunden. OMHU-verktøyet er laget for å erstatte dagens papirbaserte løsninger for rapportering og oppfølging ute i felt, og skal lette hverdagen for både tjenesteytere og tjenestemottakere i ulike tilrettelagte helsetjenester. Gjennom planleggingsverktøy, samlet informasjon og fildeling leverer løsningen den nødvendige funksjonaliteten for å oppnå dette - på en sikker og intuitiv måte.

Dette er et dynamisk prosjekt under konstant utvikling, og ny funksjonalitet blir fortløpende lagt til løsningen.