Løsninger for renovasjonsbransjen

Bruk av ID-porten

Flyt har laget flere løsninger som benytter Difi's felles innloggingsløsning for offentlige tjenester. Denne gir mulighet for innlogging med MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. Ved bruk av ID-porten krever ikke innlogging oppretting av brukernavn og passord, noe som gjør det enklere for sluttbrukeren å forholde seg til (noe som også er nærmest standard på alle offentlige/del-offentlige løsninger i dag). Informasjonen beskyttes også bedre og innlogging knyttes til rette personer i kildesystemene gjennom personnummer. Dette er en løsning som kan benyttes av alle aktører som leverer offentlige tjenester.

 

Integrasjon mot ISY ProAktiv

For å kunne vise eller redigere data akkurat der man vil på en side, eller på den måten man ønsker, så må det til en integrasjon mot systemet som inneholder dataene. I noen systemer finnes det ferdigmoduler som kan legges til på en side, men disse følger ikke sidens design eller brukergrensesnitt. For å bygge funksjonalitet og data fullstendig inn i en ny eller eksisterende nettside/portal lager vi integrasjoner mellom siden og systemet. Da kan dataene benyttes på akkurat den måten som passer kundens behov best.

Flyt har laget flere integrasjoner mot ulike deler av fagsystemet ISY ProAktiv (den delen som benyttes til renovasjon). Dette kan gjøres både med og uten ProAktivs egne API'er. Disse må alltid tilpasses for nye kunder/prosjekt, men vi kan gjenbruke mange av løsningene, og sitter på mye kompetanse som gir verdi inn i nye prosjekter. Vi har også gjort undersøkelser knyttet til uthenting av informasjon fra de andre bruksområdene til ISY ProAktiv.

 

Andre integrasjoner

Flyt har mye kompetanse på integrasjonsløsninger generelt, og ved bruk av andre fagsystemer eller en kombinasjon av flere systemer kan vi lage skreddersydde løsninger for dette.  I forbindelse med HRA-prosjektet ble det også laget en integrasjon mot sortere.no og det hentes data fra kartverkets matrikkel for eiendomsinformasjon.

 

Nettside og App

Flyt kan levere et fullt spekter av digitale tjenester, avhengig av kundens ønsker og behov. Vi kan lage integrasjoner og portalløsninger på eksisterende nettsted, eller designe og bygge opp helt nye nettsider fra bunnen av. I HRA-prosjektet har vi også utviklet en skreddersydd app som viser tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjoner og har en egen portal for personlig informasjon med ID-porten innlogging. Funksjonaliteten i både nettportal og app bør tilpasses for hver kunde, men mye kan også gjenbrukes fra tidligere prosjekt.

 

Bransjekunnskap

Gjennom prosjektet med HRA har vi også tilegnet oss noe bransjekunnskap, som gjør at vi kan gi gode råd i forhold til hvilke løsninger som bør prioriteres, hva som bør gjøres tilgjengelig av innhold, osv. Her vil det selvfølgelig også være mange lokale hensyn som må vurderes pr. prosjekt. Vi får også en stadig større forståelse av fagspråket som benyttes i renovasjonsbransjen, noe som hjelper oss å kommunisere effektivt med kunden.